İlahe İsminin Anlamı

İlahe isminin anlamı, iki farklı şekilde tanımlanmıştır.

 • 1Mitolojide Ve Bazı Dinlerde Kadın Tanrı, Kadın Put; Mec. Canan, Sevgili; Aşk Perisi.
 • 2Tanrıça.
 • Cinsiyeti: Kız
  Kökeni: Arapça
  Kuran 'da geçmiyor.

İlahe hakkında ek bilgi

 • Tanrıça, dişi ya da dişil ilah anlamlarına gelebilir. Soyut bir ilahi varlıktır. Birçok kültürde tanrıçalardan bahsedilir. Bazen tek başına, ama çoğunlukla bir panteonun üyesi olarak tanrıça inanışı özellikle paganizmde yaygındır.
 • Tanrı veya tanrıçada görülen tanrıya bir cinsiyet verme girişimi ve inancı din veya inancın doğduğu kültür ve topluluğun matriarki (anaerkillik) veya patriarki (ataerkillik) yapılarından herhangi birine daha yakın olduğu yönünde ipuçları sağlayabilir. Birçok modern matriarklar ve panteistler tarafından tanrıça anlayışı Tanrı'nın (yani İbrahimi Tanrı'nın) bir versiyonu veya benzeri olarak savunmaktadırlar.
 • Zaman zaman tanrısallıktaki veya tanrılardaki dişil-eril ilişkiler monizmde farklı bir köken bulabilir; burada daha tanımlı ve kesin bir monoteizm - politeizm karşı kavramlarından farklı olarak Tanrıça ve Tanrı, bir tek aşkın monadın cinsiyetleri olarak görülür.
 • Her kültürde, özellikle de antik politeistik mitoloji ve inançlarda tanrıçalar çeşitli benzer özellikleri paylaşsalar da, farklı şekil, rol ve adetlerle ortaya çıkmıştırlar. Aşağıda bazı din ve mitolojilerdeki belli başlı tanrıça isimlerini bulabilirsiniz, bu tanrıçaların her biri hakkında daha fazla bilgi için her tanrıçanın kendi maddesine göz atmanız, genel olarak bir kültür, din veya mitolojideki tanrıçalar hakkında bilgi almak içinse o kültür, din veya mitolojinin maddesine göz atmanız gerekir.

İlahe ne demek? Sözlük anlamı ne?

İlahe ne demek? Bu kısımda İlahe isminin sözlük anlamını iki farklı sözlükten inceleyebilirsiniz.

Genel Türkçe Lügatı

Çok tanrılı dinlerde dişi tanrılardan her biri, tanrıça.

TDK Genel Türkçe Sözlük

Tanrıça

İlahe isminde kaç kişi var?

Türkiye

73

İstanbul

19

Ankara

2

İzmir

5

Türkiye'de İlahe ismini kullanan 73 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da İlahe ismini kullanan 19 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da İlahe ismini kullanan 2 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de İlahe ismini kullanan 5 kişi bulunmaktadır.

İlahe isminin Türkiye sıralaması

Türkiye

6681. (Tuğalp)6682. (İlahe)6683. (Cemale)

Kız

2831. (Betül Sümeyye)2832. (İlahe)2833. (Serenat)

Son 1 yıldaki artış

1

İlahe en çok kullanılan 6682. isimdir.

Kız isimleri arasında, en çok kullanılan 2832. isimdir.

İlahe ismini kullananların sayısı, son bir yılda 1 kişi artmıştır.

Kullanıcılara ait sonuçlar

7 yıl önce
65
150 -28

İlahe isminin isimbululutunda görüntülenme sayısı onüç bin sekizyüz seksendokuzdur.

Ziyaretçilerimizden yüzelli kişi İlahe ismini öneriyor, yirmisekiz kişi önermiyor.

İsimbululutunda altmışbeş adet yorum yapılmıştır.

Özellik

Renk

Kader Sayısı

3

Çalışma ve eğlenceyi bir arada yürütebilen güleryüzleriyle etrafına neşe saçan insanlardır. Eşlerine ve çocuklarına oldukça bağlıdırlar. Sadıktırlar. İnsanları olumsuz zamanlarında motive etmekten oldukça keyif alırlar. Bu yüzden genelde kötü gün dostlarıdır.Çok güçlü karakterleri vardır.

Olumlu yönleri
İnsalcıl, özgürlükçü ruha sahip, üretken, sosyal, yenilikçi, mantıklı, ekip çalışmasın yatkın, geleceğe yönelik, arkadaş canlısı, sağduyulu, entelektüel, dışadönük

Olumsuz yönleri
Fazla kontrolcü, fazla otoriter, çekingen, duyguları aşırı kontrol altına alan, duygusallıktan uzak, görev düşkünü

Fiziksel özellikleri
Geniş alınlı, düz kaşlara sahip, yüz çevresi oval olup, göz hizasından aşağı inildikçe daralmakta, parmakları ince , el ve ayaklar uzun, uzun bir boyna sahip, gözler küçük ve kısık,kararlı bakışlara sahip, ebeveynlerine göre daha uzun boyludur.

İlahe İsminin Harf Analizi

Kişiye İlahe ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

H : Sakin ve durağan anlamı uyandırılır,olmazsa da olur.

E : Sıkıntılardan kurtulmak için mücadele etmeyi çağrıştır,soyadınız da dahil bir tane e harfi olabilir.

İlahe İsminin Kişilik Analizi

İlahe ismine sahip insanlar, güçlü kişilikleri olan etkinlikler başlatma, takipçiler yerine lider olma eğilimindedir. Belirli hedeflere odaklanma, yaratıcı yeni fikirlerin zenginliğini deneyimleme ve bu fikirleri verimlilik ve kararlılıkla uygulama yeteneğine sahiptirler. Cesur ve bazen agresif olma eğilimindedirler. Eşsiz, yaratıcı bireyler olarak, sanatla ilgilenme eğilimindedirler ve bazen inatçı, gururlu ve sabırsızdırlar. Özel yaşamlarında kendilerini çok fazla önde bulundururlar ve karşı taraftan ilgi göremediklerinde kendi ilgisi başka yöne kayabilir.

İlahe İsmi Caiz mi ,Konulabilir mi ?

✔ İlahe ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken İlahe isminin anlamını gözden geçirin!

İlahe İsminin Numerolojisi

İlahe isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

İ: on iki
L: on beş
A: bir
H: on
E: altı
TOPLAM: 44

Ilahe İsmine Benzer İsimler

Ilahe isminde bulunan harf sayısı beş, hece sayısı üçdür.

Aşağıdaki gruplar halinde bulunan isimler özel bir yazılım sayesinde cinsiyet ve ses uyumu bakımından en yakın olanları bir araya getirilmiştir.

İlahe isminin anagramı
İehla
İlk üç harfi ses uyumu olan isimler
İlayda , İlaf , İla , İlarya , İlana , İlaydan
Son üç harfi ses uyumu olan isimler
Rahe

İlahe ismi ile uyumlu olan erkek isimleri
İlah , İlay , İlal , İlaydın , İlalan , İlaldı , Vahe , İlke , İrade , İmre , İlbilge , İnare

Yorum