Ocak İsminin Anlamı

Ocak isminin anlamı, iki farklı şekilde tanımlanmıştır.

 • 1TDK Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer.
 • 2Soy, aile, ev
 • Cinsiyeti: Erkek
  Kökeni: Türkçe
  Kuran 'da geçmiyor.

Ocak hakkında ek bilgi

 • Erzincan ilinde, Dutluca bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Rize kenti, Pazar ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Erzurum şehri, Ilıca ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Trabzon şehri, Yomra ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.
 • Ocak ayı Gregoryen ve Jülyen takvimlerinde yılın ilk ayıdır. Sözcüğün, odcak "ocak" olduğu savlanırken, öte yandan Eski Türkçedeki "oc-mak, uc-mak" "ateş tutuşturmak" kökünden de olabilir. Ocak, ateş yakılan yer, ev, yuva sözcükleriyle bağlantılı olup ocakların yakıldığı, günlerin dışarıda çalışarak, avlanarak değil de, ocaklarda (evlerde) geçirildiği soğuk ay, anlamını taşımaktadır. Ocak adı ayrıca üç uzun çubukla ateş üstünde pişirme kabının tutulmasına yarayan düzeneğin, üçok'un adının evrilmesi sonucunda da bugünkü formuna kavuşmuş olabilir.
 • Ocak ayı batı dillerinde (Latince: Ianuarius) adını, Roma kapı tanrısı Janus'tan alır. Orijinal Roma takviminde 10 ay (304 gün) vardı. Romalılar kış mevsimini aysız bir süreç olarak tanımlıyorlardı. M.Ö. yaklaşık 700'lerde Romulus’tan sonra gelen kral Numa Pompilius, takvimin standart kameri yıl (364 gün) ile hizalanması için Ocak ve Şubat aylarını ekledi. Çift sayılara karşı batıl itikatı olan Romalılar yıla bir gün daha ekleyip gün sayısını 365’e çıkardılar.

Ocak ne demek? Sözlük anlamı ne?

Ocak ne demek? Bu kısımda Ocak isminin sözlük anlamını sekiz farklı sözlükten inceleyebilirsiniz.

TDK Genel Türkçe Sözlük

 • Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer.

 • Yeniçeri teşkilatını oluşturan odalardan her biri.

 • Isı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri ısıtan, pişiren, kaynatan, eriten araç veya alet.

 • Yılın birinci ayı, kânunusani.

 • Halk hekimliğinde bir önceki kuşaktan el verme suretiyle aktarılan bilgileri kullanarak belirli bir şikâyeti veya hastalığı iyileştirdiğine inanılan aile.

 • Aynı amaç ve düşünceyi paylaşanların kurdukları kuruluş veya toplandıkları, görev yaptıkları yer.

 • Şömine.

 • Ev, aile, soy.

 • Kahvelerde, kuruluşlarda çay, kahve vb.nin yapıldığı yer.

 • Yer üstünde veya yer altında cevher çıkarılan yer

 • Bahçelerde veya bostanlarda her tür meyve ve sebze tohumu veya fidesinin dikimi için ayrılmış toprak çukuru.

Genel Türkçe Lügatı

 • (Isınma, pişirme vb. işlerde kullanılmak üzere) Ateş yakılan yer.

 • Duvar dibinde, içinde ateşin yanacağı içerlek bir düzlüğü ve üzerinde dumanı çekecek bir bacası bulunan yer.

 • (Isı çıkarmak sûretiyle) İçine veya üzerine konan madde, nesne veya yiyecekleri ısıtan, pişiren, kaynatan veya eriten her türlü âlet.

 • (Kahvelerde, han ve müessese gibi birçok kimseye hizmet veren yerlerde) Çay, kahve vb. yapılan yer.

 • Mâden veya taş çıkarılan yer.

 • (Bostanlarda, tarlalarda) Sebze ekilmek üzere ayrılmış, etrâfı yükseltilerek ortası çukur bırakılmış yer.

 • Toprak altı su kanallarının ve lağımların toprak üstüne açılan ve açılır kapanır bir kapağı bulunan deliği.

 • Bir şeyin hazırlanıp kıvâma getirildiği, en çok bulunduğu yer.

 • Aynı amaç ve düşünce etrâfında faâliyet gösterenlerin, aynı işi yapanların faâliyetlerini sürdürdükleri kuruluş.

 • Ev bark, âile.

 • Asil ve büyük âile, hânedan.

 • Yeniçeri teşkîlâtı.

 • Bâzı hastalıkları okuma yoluyle iyi etme yetenek ve iznine sâhip oldukları kabul edilen ve bu izni babadan oğula yürüten âile, bu âilenin bulunduğu ev.

 • Yılın aralık ve şubat ayları arasındaki 31 gün çeken birinci ayı, kış aylarının ikincisi, ikinci kânun, son kânun, kânûnusânî.

Tarih alanındaki kelime anlamı

[Bakınız: yeniçeri ocağı]

Kimya alanındaki kelime anlamı

Gaz, sıvı veya katı yakıtların yakılmsı için kullanılan alet.

Bilim alanındaki kelime anlamı

Çeşitli mineral, kömür ya da cevherlerin yerkabuğundan çıkartıldığı üretim yeri.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki kelime anlamı

Bir takımyıldızın adı.

Yerel Türkçe'deki anlamı

 • Ateş.

 • Dedelerden beri belirli bir hastalığı iyi ettiğine inanılan aile.

 • Fide ya da ağaç dikmek için açılan çukur.

 • Eski ve soylu aile.

 • Türbe, adanılan yer, eski ve soylu aile

 • Su değirmenlerinde suyun akıtıldığı ve çarkın indirildiği yer.

 • Bir yerde toplu olarak bulunan fındık ağaçları.

 • Çay bitkisinin dikilmesi için hazırlanan toprak

Sözlük Anlamı

 • Yurt.

 • Üzüm asması, kavun, karpuz, hıyar, kabak gibi bitkilerin deveği.

Ocak isminde kaç kişi var?

Türkiye

20

İstanbul

4

Ankara

0

İzmir

1

Türkiye'de Ocak ismini kullanan 20 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ocak ismini kullanan 4 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ocak ismini kullanan bulunmamaktadır.

İzmir'de Ocak ismini kullanan 1 kişi bulunmaktadır.

Ocak isminin Türkiye sıralaması

Türkiye

8906. (Rakime)8907. (Ocak)8908. (Olcayhan)

Erkek

4511. (Risalettin)4512. (Ocak)4513. (Olcayhan)

Son 1 yıldaki artış

0

Ocak en çok kullanılan 8907. isimdir.

Erkek isimleri arasında, en çok kullanılan 4512. isimdir.

Ocak ismini kullananların sayısı, son bir yılda artış göstermemiştir.

Kullanıcılara ait sonuçlar

2 yıl önce
0
0 0

Ocak isminin isimbululutunda görüntülenme sayısı ikiyüz elliikidir.

Ziyaretçilerimizden sıfır kişi Ocak ismini öneriyor, sıfır kişi önermiyor.

Özellik

Renk

Kader Sayısı

4

Sosyal hayatından önce iş gelir kısacası işkoliktirler. Bu yüzden ortama çabuk uyum sağlayamazlar. Hayatı mesleğiyle birleşmiştir ve boş zaman geçirmekten nefret ederler.İlişkilerinde adımlarını sağlam atabilmek için acele etmezler. Bulundukları ortamda pek sıcakkanlı oldukları söylenemez çoğunlukla soğukturlar.

Olumlu yönleri
Planlı, aşırı ilgiden hoşlanmayan, mükemmelci, kuralcı, doğal davranışları seven, yalnız kalmaktan sıkılmayan, tutumlu, mantıklı, işine çok önem veren, gelenekçi, pratik, yönetici vasfa sahip, dikkatli, çalışkan, sözüne Güvenilir, sorumluluk sahibi, öncü, kararlı, mesafeli, sabırlı

Olumsuz yönleri
Bağlanmaktan korkan, aşırı risk almaktan kaçınmayan, abartıcı, limitlerini belirleyemeyen, aşırı hareketli, çabuk inanan, dağınık, detayları sevmeyen

Fiziksel özellikleri
Köşeli belirgin yüz hatları, uzun boylu , sağlam yapılı, vücut kemikli ve ince, eller ve ayaklar büyük, kafa yapısı oval, yanaklar düz, saçlar bukleli ve koyu renkli, dudaklar ince, uzun burun yapısına sahiptir. Kararlı bir ses tonuna sahiptir.

Ocak İsminin Harf Analizi

Kişiye Ocak ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

O : Gizliliği sever manasını kişide uyandırır,olabilir.

C : Konuşma ve yazma yetenekleri olan çağrıştırır.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

K : Başarılı, unvan sahibi çağrışımda bulundurtur,en az bir tane bulundurması çok iyidir.

Ocak İsminin Kişilik Analizi

Ocak ismine sahip insanlar, hayatlarına dokundukları herkes için güçlü bir örnek olma eğilimindedir. Genellikle büyük çabaları büyük bir başarıyla üstlenen yetenekli, karizmatik liderlerdir. Gerçeğe, adalete ve disipline değer verirler ve aynı görüşte olmayanlara çabuk sinirlenebilirler. Kendi potansiyellerini geliştiremezlerse, pratik ve katı olabilirler. Hayatında düzeni ve planlı programlı olmayı tercih eder. Gelenekseldir bazen bu düşüncelerinede yansır.

Ocak İsmi Caiz mi ,Konulabilir mi ?

✔ Ocak ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Ocak isminin anlamını gözden geçirin!

Ocak İsminin Numerolojisi

Ocak isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

O: on sekiz
C: üç
A: bir
K: on dört
TOPLAM: 36

Ocak İsmine Benzer İsimler

Ocak isminde bulunan harf sayısı dört, hece sayısı ikidir.

Aşağıdaki gruplar halinde bulunan isimler özel bir yazılım sayesinde cinsiyet ve ses uyumu bakımından en yakın olanları bir araya getirilmiştir.

Ocak isminin anagramı
Koca
İlk üç harfi ses uyumu olan isimler
Ocan , Ocag , Ocageli , Ocaghan , Ocagverdi
Son üç harfi ses uyumu olan isimler
Sancak , Alsancak , Ilıcak , Karakucak

Ocak ismi ile uyumlu olan kız isimleri
Bucak , Yapıncak , Sıcak , Alıncak , Oyaçiçek

Yorum