İsim Sözlüğü Sözlüğümüzde bulunan onbinlerce isme ait analiz, uzun bir çalışmanın neticesidir.
Bu rehber isminizi en doğru şekilde yorumlamanıza yardımcı olucaktır.

Hud İsminin İslami Anlamı

Hud İsminin İslami Anlamı

/Upload/089bc854-9bee-4203-b525-1bd8afcab9e8hud.jpg

    Kur’ân’da adı geçen peygamberlerdendir. Nesebi Hz. Nûh’a (a.s.) dayanmaktadır.
Hûd lafzı aslı itibariyle tövbe eden manasına gelen “haid” kelimesinin çoğuludur.
Ancak Kur’ân’da özel isim olarak zikredildiği yerlerde bu mana aranmaz.
Peygamber ismi olarak Hûd lafzı, Kur’ân-ı Kerîm’de 7 defa zikredilmektedir.


    Ayrıca Kur’ân’ın 11. sûresi Hûd sûresi olarak anılmaktadır. Kur’ân’da Hz. Hûd’un Âd
kavmine elçi olarak gönderildiği zikredilmektedir:
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اَّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَل تَتّقُونَ

    “Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. (Hûd) dedi ki: Ey kavmim! Allah’a
kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmaz mısınız?”. (A’râf–7/65)
Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Hûd (a.s.) üç ayette Âd kavmine kardeş olarak nitelendirilmektedir. Kurtûbî (ö.671/1273) bunun izahı hususunda üç görüş aktarmaktadır.


1- Baba bir kardeşleridir. Bu görüş İbn İshâk’a aittir.
2- Aynı kabiledendir.
3- Âdemoğullarındandır. Kendilerinin hemcinsi olduğu için kardeş olarak
nitelendirilmektedir.


    Hz. Hûd, Âd kavmini Allah’a kulluk etmeye davet etmiş, kendilerinden hiçbir
şekilde karşılık ve menfaat talep etmediğini, karşılığını yalnız Allah’tan dilediğini
belirtmiştir. Ancak kavmi kendisini yalanlayıp atalarının dininden dönmemiş, bunun
neticesinde de azaba uğramışlardır (Araf–7/65-72).


   Hz. Hûd’un tevhid mücadelesi Kur’ân-ı Kerîm’de A’râf (7/65-72), Hûd (11/50-60),
Ahkâf (46/21-26) ve Şuara (26/123-140) sûrelerinde, bir nebze de detaylandırılarak
zikredilmektedir. “Ey kavmim! Bunun karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim
yalnız beni yaratana aittir. Hala akıllanmayacak mısınız?” (Hûd–11/51)


   “Ey kavmim! Rabbinizden mağfiret isteyin. Sonra da ona tövbe edin ki, üzerinize
gökten bol bol bereket göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Gelin günahlarınızda
ısrar ederek yüz çevirmeyin.” (Hûd–11/51)


    Hz. Hûd’un tebliğinde kullandığı yumuşak dil, şefkat kokan üslubu tüm Müslümanlar için güzel bir örnek teşkil etmektedir.