İsim Sözlüğü Sözlüğümüzde bulunan onbinlerce isme ait analiz, uzun bir çalışmanın neticesidir.
Bu rehber isminizi en doğru şekilde yorumlamanıza yardımcı olucaktır.

Ad İsim Kavramının Sözlük Anlamı

Ad İsim Kavramının Sözlük Anlamı

/Upload/aed45605-0c88-46da-997f-e325fb8409dfBebek_isimleri_anlam.jpg

           Kelime anlamı “bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya,
bildirmeye yarayan söz” olan ‘ad’, hukuki olarak da “kişileri toplumdaki diğer
kimselerden ayırmaya yarayan, toplum içerisindeki ilişkilerde onu belirleyen hukuki bir
tanıtım aracı” olarak tanımlanabilir. Türkçede ad ile aynı anlama gelen bir diğer
kavram da ‘isim’dir. Ancak isim, hukuki kavram olarak sadece daha önce yürürlükte

olan mülga 743 Sayılı Medeni Kanunda kullanılmıştır. Halen yürürlükte olan 4721
sayılı Türk Medeni Kanununda, 2525 sayılı Soyadı Kanununda ve 5490 sayılı Nüfus
Hizmetleri Kanununda ise kullanılan kavram ‘ad’ ifadesi olup biz de çalışmamızda bu
kavramı kullanacağız.
             Ad, zamanla toplumsal hayatın gelişmesi ile toplum içindeki düzenin
sağlanması açısından da önem kazanmıştır. Bu nedenledir ki; özel hukuk alanındaki
düzenlemelerin yanında ad ile ilgili kamu hukuku alanında da önemli düzenlemelere
gidilmiştir.
             Kişilerin, birbirleri ve toplum ile olan ilişkilerinde kendilerini diğer kişilerden
ayırmaya yarayan bir tanıtım aracına ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıkan ad kimliğin
ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kapsamda kişilik haklarından sayılan ad üzerindeki hak
mutlaktır ve devredilemez niteliktedir. Tüzel kişilerin de gerçek kişiler gibi ad sahibi
olma hakları vardır.