Cabir İsminin Anlamı

Cabir isminin anlamı, beş farklı şekilde tanımlanmıştır.

 • 1Gönül, ruh
 • 2Cebreden, zorlayan
 • 3Galip Gelen.
 • 4Aziz Ve Kuvvetli Olan. Allahın Hükümlerini Uygulamada Güç Kullanan.
 • 5Kırıkçı, Kırık Sancı. Cabir B. Abdullah B. El-Ensari: Sahabedendir (603-697). Birinci Akabe Beyatından Sonra Müslüman Oldu. Rasulullahın Bulun Savaşlarına Katıldı. Sahabenin Bilginlerindendi. Kendisinden Çok Sayıda Hadis Rivayet Edilmiştir.
 • Cinsiyeti: Erkek
  Kökeni: Farsça/Arapça
  Söylenişi: ca:bir
  Kuran 'da geçmiyor.

Cabir İsmine Benzer İsimler

Cabir isminde bulunan harf sayısı beş, hece sayısı ikidir.

Aşağıdaki gruplar halinde bulunan isimler özel bir yazılım sayesinde cinsiyet ve ses uyumu bakımından en yakın olanları bir araya getirmiştir.

İlk dört harfi ses uyumu olan isimler
Cabil
İlk üç harfi ses uyumu olan isimler
Cabbar , Cabgu
Son dört harfi ses uyumu olan isimler
Sabir , Habir , Ekabir , Abdülhabir
Son üç harfi ses uyumu olan isimler
Tekbir , Cebir , Kebir , Özbir , Elbir , Muhbir , Abdülkebir , Bebir , Müstekbir
İlk ve son iki harfi ses uyumu olan isimler
Candemir , Cahangir , Cavanşir
İlk ve son harfi ses uyumu olan isimler
Caner , Cafer , Cevahir , Cumhur , Cihangir , Cesur , Canser , Cenker , Cezayir , Cebbar

Özellik

Renk

Kader Sayısı

9

Cabir İsminin Harf Analizi

Kişiye Cabir ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

C : Konuşma ve yazma yetenekleri olan çağrıştırır.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

B : Önsezileri kuvvetli anlamı yükler.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

R : Tereddütlü birini çağrıştırır, olmasa da olur.

Cabir İsminin Kişilik Analizi

Bütün duyguları oldukça yoğun yaşarlar.Aniden öfkelenebilir fakat kin tutmazlar. Duygularını gizlemezler bu nedenle sanatsal yetenekleri oldukça gelişmiştir.Başka insanların tesiri altında fazla kalırlar.

Cabir İsmi Caiz mi ,Konulabilir mi ?

✔ Cabir ismi caiz olmayan, sakıncalı isimler listesinde geçmemektedir. Yinede isim koyarken Cabir isminin anlamını gözden geçirin!

Cabir İsminin Numerolojisi

Cabir isminde bulunan harflerin ,alfabede karşılık gelen sıra numaralarının toplamı, isminizin numeroloji sayısını vermektedir.

C: üç
A: bir
B: iki
İ: on iki
R: yirmi bir
TOPLAM: 39

Kullanıcılara ait sonuçlar

3 yıl önce
0
1 0

Cabir isminin isimbululutunda görüntülenme sayısı ikiyüz altmışbirdir.

Ziyaretçilerimizden bir kişi Cabir ismini öneriyor, sıfır kişi önermiyor.

Yorum