İsim Sözlüğü Sözlüğümüzde bulunan onbinlerce isme ait analiz, uzun bir çalışmanın neticesidir.
Bu rehber isminizi en doğru şekilde yorumlamanıza yardımcı olucaktır.

Salih İsminin İslami Anlamı

Salih İsminin İslami Anlamı

/Upload/4517d68d-74a2-4dc6-b19d-e430af90acdasalih.jpg

   Salih lafzı Arapça asıllı bir özel isim olup, bu isimle ilk olarak Hz. Salih
adlandırılmıştır. Salih lafzı Kur’an’da birçok defa zikredilmekle beraber bunlardan sadece 11 tanesi özel isimdir.

    Hz. Salih Semûd kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Kavmini Allah’a
kulluk etmeye çağırmış, kendilerine bir mucize olarak gönderilen dişi deveye kötülük
yapmamalarını emretmiştir:


وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اَّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيّنَةٌ مِنْ
رَبّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اِّ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اِّ وَل تَمَسّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

    “Semûd’a kardeşleri Salih’i gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin.
Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir mucize geldi. İşte şu,
size bir ayet olarak Allah’ın dişi devesidir. Onu bırakın da Allah’ın arzında otlasın.
Ona kötülükle dokunmayın, yoksa sizi acı bir azap yakalar.” (A’raf-7/73)
Semûd kavmi, Hz. Salih’in tüm uyarılarına rağmen kendisini dinlememiş, onu
yalanlamışlardı. Böylelikle azaba maruz kalmışlardı. Kıssa Kur’an-ı Kerîm’de geniş bir
şekilde anlatılmaktadır.


    Hz. Salih’in kavmini Allah’a kulluk etmeye davet ederken kullandığı üslup,
üsluptaki içtenlik ve samimiyetle gerçekten dikkat çekmektedir. Bu davet birkaç ayette
geçmektedir.

    Örnek olması açısından aşağıdaki ayetleri zikretmekte yarar görüyoruz:
“Siz Allah’tan sakınmaz mısınız? Gerçekten size gönderilmiş güvenilir bir
peygamberim. Artık Allah’tan korkun ve (bu uyarımda) bana itaat edin. Buna karşılık
sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan yalnız alemlerin Rabbi olan
Allah’tır. Burada güven içinde mi bırakılacaksınız? Bahçelerin, pınarların, ekinlerin,
salkımları sarkmış hurmaların arasında ve dağlardan ustalıkla evler yontuyorsunuz?
Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp, ıslah
etmeyen müsriflere uymayın.” ( Şuara-26/142,143,144,145,146,147,148,148,150,151,152)
“Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim Allah’a
kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan O yarattı ve onda yaşatan
O’dur. O halde O’ndan mağfiret dileyiniz. Sonra O’na tövbe ediniz. Muhakkak ki
Rabbim çok yakın ve dualara icabet edendir.” (Hûd-11/61)


    Hz. Salih’in bu daveti karşısında Semûd Kavmi ona şöyle cevap verir:
“Dediler ki: Ey Salih! Sen daha önce aramızda ümit beslenen biriydin. Bizi
atalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin
şeyden endişe verici bir şüphe içindeyiz.” (Hûd-11/62)


    Semûd kavmi kendilerine peygamberlerini tasdik edici bir ayet olarak gönderilen
deveyi kestiler. Bunun üzerine Hz. Salih kendilerine gönderilecek azabı haber verdi:
“Ve onu (deveyi) kestiler. O zaman Salih: yurdunuzda üç gün daha kalın. Bu
yalanlanmayacak bir sözdür.” (Hûd-11/65)


    Azap günü gelince Allah Teala Hz. Salih’i ve beraberindeki müminleri kurtarıp
küfürde direten Semûd Kavmi’ni cezalandırmıştır:
“Azap emrimiz gelince, Salih ve beraberinde iman edenleri tarafımızdan bir
rahmetle kurtardık, o günün zilletinden. Şüphesiz ki güç ve izzet sahibi ancak senin
Rabbindir. Derken onları korkunç bir ses yakaladı ve diyarlarında çöke kaldılar.” (Hûd-
11/66,67)