İsim Sözlüğü Sözlüğümüzde bulunan onbinlerce isme ait analiz, uzun bir çalışmanın neticesidir.
Bu rehber isminizi en doğru şekilde yorumlamanıza yardımcı olucaktır.

Nuh İsminin İslami Anlamı

Nuh İsminin İslami Anlamı

/Upload/9e312119-13e5-404a-ab56-2195bdcf01c5nuh.jpg

    Hz. İdris (a.s.)’ten sonra gönderilen ilk peygamberdir. Nûh (a.s) Lemek’in oğlu,
Lemek Müteveşliğ’in, o ise Uhnuh yani İdris peygamberin oğludur.


   Nûh kelimesi, yabancı asıllı bir kelime olmakla beraber orta harfi harekesiz olduğu
için munsarıftır. Cuvâlikî, Arapçalaşmış bir kelime olduğunu; Kirmani Süryanicede
“sakin” manasına geldiğini söyler. Bazıları Arapça bir kelime olup “nevh”ten türediğini, Hz. Nûh (a.s)’un kendi nefsine çok ağıt yaktığı ve çok ağladığı için Nûh diye adlandırıldığını söylerler. Âlûsî bu görüşü şüpheyle karşılar.


    Nûh özel ismi Kur’ân’da 43 defa zikredilmektedir. Ayrıca Kur’ân’ın 71. sûresi
kendi ismini almaktadır. Kur’ân’da Hz. Nûh (a.s.) mübalağa ifade eden “şekur” (çokça
şükreden) diye vasıflandırılmaktadır:


  “…Muhakkak ki O (Nûh), çok şükreden bir kul idi.” (İsra-17/3).
Başka bir ayette Nûh (a.s.) şöyle övülmektedir:
سَلمٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
“Bütün âlemler içinde Nûh’a selam olsun. Muhakkak ki biz, bu şekilde iyilik yapanları ödüllendiririz. Çünkü O, mümin kullarımızdandı.” (Saffat-37/79,80,81) Kur’ân’da Nûh kıssasına dikkat çekilmekte (Yûnus- 71), kıssa değişik sûrelerde geniş bir şekilde anlatılmaktadır. Kur’ân’da Hz. Nûh’un, kavmini Allah’a kulluk etmeye davet ettiği (A’râf-7/59, Mü’minun-23/23), buna karşı kavminin kendisini yalanladığı, (Kamer-9), bu nedenle helak olduğu anlatılmaktadır (A’râf-7/64). Tufan hadisesinde Nûh (a.s.) ile beraber kavminden gemiye binenler kurtulmuştur (Ankebût–29/15). Bunların seksen kişi oldukları kaydedilmektedir.


    Rivâyetlere göre, Hz. Nûh Allah tarafından kendi dilinden Allah’ın dini hükümleri kanun yapılan peygamberlerin ilkidir. İlk önce ümmeti azap edilen peygamber de odur. Nûh (a.s.) peygamberler arasında en uzun ömürlü olanıdır. Hz. Nûh’un kavmiyle geçirdiği süre Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle bildirilmektedir:


   “Yemin olsun ki Nûh’u kavmine elçi olarak gönderdik. O da aralarında elli yılı
eksik bin yıl kaldı.” (Ankebût-29/14) Âlûsî, ayetten Hz. Nûh’un risâletten sonra kavmi içinde 950 sene yaşadığının anlaşıldığını belirtmektedir.Peygamber olduğu yaşı ve kaç ömür yaşadığı ile ilgili değişik görüşler vardır. İbn Abbas’tan; Hz. Nûh’un 40 yaşında peygamber olduğu, 950
sene kavminin içinde kaldığı ve tufandan sonra 60 yıl yaşadığı rivâyet edilmektedir. Bu
rivâyete göre Nûh (a.s.) 1050 yıl yaşamıştır.