İsim Sözlüğü Sözlüğümüzde bulunan onbinlerce isme ait analiz, uzun bir çalışmanın neticesidir.
Bu rehber isminizi en doğru şekilde yorumlamanıza yardımcı olucaktır.

İdris İsminin İslami Anlamı

İdris İsminin İslami Anlamı

/Upload/927e6814-ced1-4300-a6ff-f03041b6f457idris.jpg

    Kur’an’da adı geçen peygamberlerdendir. Hz. Nûh (a.s.)’tan önce gönderilmiştir.
Hz. İdris’in Süryanice’de adı Hunuh’tur. Uhnuh diye söylenir. Meşhur görüşe göre
Hz. İdris, Nûh (a.s.)’un babasının dedesidir. Hz. Âdem’den sonraki ilk resûldur.
Kendisine 30 sahife indirilmiştir.


    İdris kelimesi yabancı asıllı bir isimdir. Yabancı asıllı ve özel isim olmasından
ötürü gayr-ı munsarıftır. Bazıları okumak manasına gelen ders ve dirasetten türediğini
söyler. Zemahşeri ve Âlûsî’nin de aralarında bulunduğu müfessirlerin çoğu bu görüşü
zayıf görmektedir. Onlara göre ‘ders’ kelimesinden türemiş olsaydı, tek sebep
(alemiyyet) kaldığı için munsarıf olması gerekirdi. O halde gayr-ı munsarıf olması
yabancı asıllı olmasına delildir.


   İdris özel ismi Kur’an-ı Kerîm’de 2 defa zikredilmektedir. Ayetlerin birinde tek
başına (Meryem-19/56,56), diğerinde ise İsmaîl (a.s.) ve Zûlkifl ile birlikte zikredilmektedir. (Enbiya-85). Tek başına zikredilen yerde Allah Teâlâ Hz. İdris’i nebi ve sıddık olarak vasıflandırmakta ve kendisini yüce bir makama yükselttiğini bildirmektedir:
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنّهُ كَانَ صِدّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

    “Kitapta İdris’i anımsa, muhakkak ki o, dosdoğru bir peygamberdi. Ve onu yüce
bir makama yükselttik.” (Meryem-19/56,57).Diğer bir ayette ise Hz. İdris, başka peygamberlerle birlikte zikredilmekte, tümünün sabredenlerden ve salihlerden olduklarını bildirilmektedir:
“İsmaîl, İdris ve Zûlkifl… tümü sabredenlerdendir. Onları rahmetimize aldık.
Muhakkak ki, onlar salihlerdendir.” (Enbiya-21/85/86) Fîrûzâbâdî Allah Teâlâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’de İdris (a.s)’i şu vasıflarla nitelendirdiğini aktarır: sacid (secde eden), baki (ağlayan): { خَرّواْ سُجّداً وَبُكِيّاً }, mucteba(seçilmiş), mehdi (hidayete erdirilmiş): { وَمِمّنْ هَندَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَنآ } refiu’ş-şe’ni ve aliyyü’lmekân:


{ وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً } , Sâlih: { وَكُلًّ جَعَلْنَا صَالِحِين }َ , sabır (sabreden): { , {كُلّ مّنَ ٱلصّابِرِينَ
sıddık, nebi: { إِنّهُ كَانَ صِدّيقاً نّبِيّاً } , mezkûr ve idris: { .{وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ
Âlûsî Hz. İdris (a.s.) hakkında şu hususları zikretmektedir: İlk olarak kalem ile
yazan, yıldız (Astronomi) ve hesap (Matematik) ilimleri ile ilgilenen, elbise dikip giyen (insanlar bundan önce hayvan derilerini giyerlerdi), Hz. İdris (a.s.)’tir. Keza ilk olarak ölçü ve tartıyı kullanan yine Hz. İdris’tir.